Bayrak Şiiri – Arif Nihat Asya – Sözleri – Açıklaması

bayrak-şiiri-sözleri

Arif Nihat Asya’ya bayrak şairi ünvanını kazandıran ölümsüz eseri “Bayrak” şiiri başlığı altında yazımız içerisinde;

  • Bayrak şiiri sözleri
  • Bayrak şiirinin detaylı açıklaması
  • Arif Nihat Asya’nın düşünce yapısı
  • Bayrak şiiri ile ilgili görseller

başlıklarını detaylı şekilde açıkladık. “Bayrak şiiri” yazımızı zevkle okumanız dileğiyle…


Bayrak Şiiri Videosu

BAYRAK ŞİİRİ BÖYLE GÜZEL OKUNMADI!.. Videoyu beğenerek izleyeceksiniz…

Bayrak şiiri ile ilgili video


BAYRAK ŞİİRİ

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar;
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

ARİF NİHAT ASYA


BAYRAK ŞİİRİ SÖZLERİ VE AÇIKLAMASI:

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü…
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü”

Şair, “Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü” dizesiyle bayrağımızın tasvirini yapmıştır. Mavi özgürlüğü simgelemiş ve Türk milletinin bayrağı sayesinde özgürce yaşama hakkı olduğunu vurgulamıştır. Mavi gökler tüm dünyayı içine aldığı için, şair bayrak ile tüm dünyanın güzellik kazanacağını anlatmıştır. Şair “Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü” diyerek en kutsal değerlerimizden biri olan bayrağımızı övmüştür. Bu övgüyü yaparken de kendine özgü hayal dünyasında canlandırmış olduğu benzetmeleri şiirine aktarmıştır.

“Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.”

Şair bu şiiriyle bayrağın bir milleti birleştirici yönünü ortaya koymaktadır. Var oluşumuz bayrak ile başlamış ancak bayrak ile son bulacağını ifade etmektedir. Şair bayrağımızın, varlığı ile tüm yurdu aydınlattığını söylemiştir. Bayrak bir milletin her şeyidir. Bir yer ancak bayrak ile vatan haline gelebilir. Şair, bir destan havasında yazdığı şiirinde bayrağımıza aşağılayıcı gözle bakan düşmanlardan için “Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım” dizesiyle Türk milletinin duygularını dile getirmiş ayrıca tüm milletin milli duygulara sahip olması gerektiğini
vurgulamıştır.

“Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…
Gölgende bana da bana da yer ver!
Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar;
Yurda ay-yıldızının ışığı yeter.”

Bayrak, bir bez parçasından ibaret değildir. Bayrak bütün bir milletin varlığını koruyan, kimliğini koruyan kutsal bir değerdir. Bayrağımız bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin sembolüdür. Bizler ancak rengini şehitlerimizin kanından almış olan bayrağımızın gölgesinde güvendeyiz. Şair “Dalgalandığın yerde ne korku ne keder…” dizesiyle bayrağımızın gölgesinde güvende oluşumuzu vurgulamıştır.

“Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün
Gölgene sığındık.”

Şair, şiirin bu dizeleriyle bayrağımızın ak rengini karlı dağlarla, al rengini güneşin kızıllığıyla niteleyerek tarihimize telmihlerde bulunmuştur. Kışın karın fazla olduğu bir zamanda Sarıkamış’ta vatanımızı Ruslara karşı savunan askerlerimiz ellerinde bayraklarla donarak şehit olmuştur. Sıcak havalarda çöllerde savaşarak şehit olan askerlerimiz de vardır. Osmanlının son zamanlarında Trablusgarp, Yemen gibi çöllerde ayrıca Çanakkale’de iki yüz elli bin şehidimiz vardır. Bunlara telmihte bulunurken bayrağımızın tüm yurdu aydınlatacak ışığa sahip olduğundan da bahsetmiştir. Biz ancak bayrağımızın gölgesinde aydınlıktayız. Bayrağımıza en küçük bir zarar gelirse biz de karanlıklara gömülür yok olur gideriz. Biz cesaretimizi şehitlerimizin kanından rengini alan bayrağımızdan alırız.

“Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı…
Yüksek yerlerde açan çiçeğim;”

Şair, bu dizelerde Türk bayrağının dalgalanmasını, barış zamanlarında bir güvercinin kanat çırpışına ve savaş zamanındaki kartala benzetmiştir. Yüksek tepelerde dalgalanışını ise dağlarda açan çiçekler gibi düşünen şair, özgün bir söyleyişle bayrağımızı kartala, güvercine ve çiçeğe benzetmiştir.

BAYRAK,
GELİNLİK,
TARİH,
ÇİÇEK,
ŞEREF,
IŞIK,
ŞİİR,
KARTAL,
BARIŞ,
GÜVERCİNİ,
ŞEHİT,
ÖRTÜSÜ,
HERŞEY ;

Arif Nihat Asya’ya Bayrak Şairi lakabını kazandıran bayrak şiirinin ilk dizelerinde Türk bayrağı mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşin gelinliği, şehidin son örtüsü olarak tanımlanmıştır. Şair, gelenek, göreneklerimizdeki önemli kavramlara yer vererek bayrağımızın önemini dile getirmiştir. Şairin dediği gibi bayrağımız gelinlik gibidir ve şehidin tabutunu kaplayan kutsal bir örtüdür. Bayrak bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesidir. Bayrağımızın dalgalandığı yerde korku, keder ve endişenin olmayacağını şair en samimi duygularıyla dile getirmiştir. Barış zamanı kanat çırpan güvercine benzetilen bayrak, savaş zamanı kartala dönüşmektedir.

(Kaynak 1: Yüksek Lisans Tezi -Merve Nur SEZGİN – ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİNDE DEĞERLER ETRAFINDA TEMATİK BİR ÇALIŞMA – Tezinden alıntıdır. Bakınız: Kaynak 1)


Bayrak Şiiri Tarihçesi Ve Arif Nihat Asya’nın Düşünce Yapısı

Nasıl ki, Mehmet Akif Ersoy dediğimizde aklımıza İstiklâl Marşı geliyorsa, Necip Fazıl dediğimizde Kaldırımlar, Yahya Kemal Beyatlı dediğimizde Süleymaniye’de Bayram Sabahı aklımıza geliyorsa Arif Nihat Asya dediğimizde de aklımıza “Bayrak” şiiri gelmektedir. Bu şiir ise Arif Nihat Asya’nın bayrak şairi olarak anılmasına vesile olmuştur. Bu şiiri yazdıran vatan, millet ve istiklâl sevgisidir. Arif Nihat Asya’nın şiirlerine baktığımızda genel olarak milli değerlerimizi yansıtmıştır. Bayrağımız, vatanımızın milli hâkimiyetin sembolüdür. Şairin bayrağa olan sevgisi zirvededir. Türk bayrağının muhteşemliğini milli ruhun verdiği coşkuyla anlatan şair çağdaşlarından ayrılmaktadır. “Arif Nihat çağdaşlarının birçoğunun, tüm kutsallığını yok sayarak yalnızca fakir bir kara toprak gibi benzetmeye kalktığı vatanın her türlü görünüşünü, iç ve dış süslerini ayrı bir hayran olma hisleriyle dile getirmiştir. Belki bu topraklar onlarda çoraktır, elverişsiz, bakımsızdır, fakirdir lakin vatandır“ şair, vatanın sıradan bir  toprak parçası olmayışını, şehit kanlarıyla sulanmış, bayrağı altında huzur bulduğumuz mekân oluşunu en içten duygularıyla dile getirmiştir. Şairin bayrak şairi olarak anılmıştır. Bunun sebebi Adana’nın kurtuluşu olan 5 Ocak gününün vermiş olduğu heyecanla yazdığı “Bayrak” şiiridir. Şair, ay yıldızlı bayrağımızı en yüksek tepelerde dalgalandıran, coşku ve heyecan oluşturan, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’ndan sonra yürekleri kabartan şiiri yazmıştır. Şaire bu ünü kazandıran “Bayrak” şiiri olmuştur. Şairin bayrak temini işlediği şiirlere bakacak olursak rubâîlerinin derlendiği kitaplarında bulunan “Yürek, Yoldan Geçen Bayrak, Ay-Yıldız, Bayrak, Çiçek” başlıklı rubâîleri ve şiir kitaplarında bulunan “Bayrak, Bayrak, Fatih’in Bayrağı, Kartal, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Olamam” şiirleridir.  (Kaynak 1: Yüksek Lisans Tezi -Merve Nur SEZGİN – ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİNDE DEĞERLER ETRAFINDA TEMATİK BİR ÇALIŞMA – Tezinden alıntıdır. Bakınız: Kaynaklar 1)

Bayrak adlı şiiriyle tanınan, Bayrak Şairi unvanıyla bilinen Arif Nihat Asya, bu şiirde daha ilk mısralarda bir anlam ve dil ihtişamı yaratmıştır. “Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü…” diyerek Türk bayrağını beyaz ve kızıl bir süse, kız kardeşinin gelinliğine, şehidin son örtüsüne benzetir. Kimi zaman gelinlik kadar ak, kimi zaman şehidin kanı kadar al, ışık ışık, dalga dalga vasfedilerek bir teşbih yapılmıştır. Bayrak isimli şiir, şairin edebî kimliğini ortaya koyabilecek bir yetkinliğe sahiptir. Bayrak Şairi unvanını almasına vesile olan şiir olması bakımından önem arz eder. Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşu için yazılmıştır. Şairin sevgisini kendisine çeken bir unsurdur. Bayrağa millî ve manevî bir sembolizm yükler. Şairin bütün dikkati bayrağa yönelmiştir. Bayrak, güven veren, altında yaşamaktan gurur duyulan bir öge olarak şiirde karşımıza çıkar. Şair bayrağa karşı o kadar yüceler yücesi bir nazar besler ki bu ulu nazar gibi bayrağa yaklaşmayan kişileri düşman olarak görür. Şair, bayrağı tarih, şeref, şiir olarak görür. Her şeyi olarak telakki eder. Arzusu yerine getirilmeye layık bir sevgili gibi bayrağa yaklaşır.

Bayrak şiirinde ise ‘’Barışın güvercini/Savaşın kartalı/Yüksek yerlerde açan çiçeğim…’’ mısralarıyla açık istiare sanatına başvurulmuştur. Bugün bile Türk Ordusu’nu tavsif ederken barışın güvercini, savaşın kartalı nitelemeleri kullanılmaktadır. (Kaynak 1: YÜKSEK LİSANS TEZİ RECEP ULUÇAY 2018 Aksaray – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
BİR ŞİİR HAZİNESİ: ARİF NİHAT ASYA Konulu tezden alıntıdır. Bakınız: Kaynak 2)


Bayrak Şiiri İle İlgili Görseller

ey-mavi-göklerin-beyaz-ve-kızıl-süsü-Bayrak-şiiri-sözleri

Bayrak Şiiri – Arif Nihat Asya


ey-mavi-göklerin-beyaz-ve-kızıl-süsü

Bayrak Şiiri Sözleri: Ey Mavi Göklerin Beyaz Ve Kızıl Süsü


arif-nihat-asya-bayrak-şiiri

Arif  Nihat Asya – Bayrak Şiiri

bayrak şiiri
Bayrak Şiiri -Arif Nihat ASYA

Kaynaklar:

Kaynak 1: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ – TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI – ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİNDE -DEĞERLER ETRAFINDA TEMATİK BİR ÇALIŞMA – Yüksek Lisans Tezi – Merve Nur SEZGİN – Danışman Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fikret KILIÇ – Erzincan-2017 –  Tez No: 477543 – https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Kaynak 2: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI -BİR ŞİİR HAZİNESİ: ARİF NİHAT ASYA -(YAPI-TEMA-ANLATIM)  YÜKSEK LİSANS TEZİ -RECEP ULUÇAY 2018 Aksaray -DANIŞMAN -PROF. DR. İSMET EMRE -Tez No: 530881 – https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Kaynak 3: https://www.youtube.com/watch?v=8Oc9Ne5ooEs


 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*