Kitap İle İlgili Kompozisyon-Kitap Okumanın Önemi Faydaları

kitap-ile-ilgili-kompozisyon-kitap-okumanın-önemi-faydaları

Kitap ile İlgili  Kompozisyon ile ilgili olarak 3 adet örnek yazı kaleme aldık. Devamında, Kitap Okumanın Önemi ve Faydalarını detaylı bir yazı ile anlattık. Kitap ile ilgili kompozisyonyazı başlığı altında sırasıyla alttaki başlıklar anlatılmıştır:

 • Kitap ile ilgili kompozisyon 
 • Kitap okumanın önemi ile ilgili kompozisyon
 • Kitap okumanın önemi ve yararları  (12 madde)
 • Kitap okumanın önemi ve faydaları ile ilgili kompozisyon
 • Kitap okumanın önemi ve faydalarını anlatan detaylı yazılar

Kitap ile İlgili Kompozisyon Örneği 1

Konu: Kitap Okumanın Faydaları Kompozisyon

Kompozisyon Başlığı: Kitap Sevgisi

Bilgi sahibi olmak, belirli bir kültür seviyesine gelmek her insanın ulaşmak isteyeceği bir amaçtır. Kitaplar kültür seviyemizi arttırmanın ve bilgi sahibi olmamızın en etkili aracıdır. Bilginin en yoğun olduğu araçlar kitaplardır. Kitap istenilen bilgiye en kısa ve en etkili yoldan ulaşılabilecek araçtır. Kitap okumak düşünce yapısını besler ve güçlendirir. Hangi yöne gideceğini bilmeyen bir insana bir pusula gibi kılavuzluk yapar, bireye gideceği yolu gösterir.

Kitaplar bizim için hayatın her anında bizimle birlikte olan öğretmenler gibidir. Her kitap başka bir kapı açar bizim için. Hepsi ayrı bir dünyadır. Hayatımıza, ayrı heyecanlar, ayrı mutluluklar, ayrı yaşanmışlıklar katarlar. Kitap okumak, insana geçmişini, tarihini, toplum ve millet bilincini öğretir. Geçmişte yapılan hatalara tekrar düşmemizi engeller. Geleceğe daha hazırlıklı olmamızı sağlar. Kitaplar insanlık tarihinin geçmişi ve toplumların hafızasıdır. Basit bir anlatım ile insanlık tarihinin kara kutusudur. Geçmişteki başarıları, başarısızlıkları, güzel ve kötü olayları günümüze aktarır. Böylece, bizim bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlatır.

Kitaplar bizi bazen düşler ülkesinde masallar diyarına, bazen tarihin içinde önemli bir olaya , bazen de bilim dünyasında önemli bir keşfe sürükler. Bazen geçmişimizi, bazen geleceğimizi, bazen de bugünümüzü sorgulatır. Kitap okumayan bir topluluk, geçmişini bilmeyen,geçmiş ile bir bağı olmayan, kendi kültürünün tanımayan, yeterli bilgi birikime sahip  olmayan, sahip olduğu kültür ve bilgi birikimini gelecek nesillere aktaramayan bir yapıya dönüşür.

Öğrenmeyi sağlayan en önemli iletişim vasıtası okumadır. Bu yüzden kitap okumayı bir görev, bir zorunluluk olarak algılamamalıyız. Hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Kitap okuma alışkanlığı kazanmalıyız. Fırsat bulduğumuz her anı değerlendirmeli, kitabı sevgi ve heyecan ile, içimizden gelen bir aşk ile okumalıyız. Kitapların bizim en yakın dostlarımızdan biri olduğunu düşünmeli, arkadaşlarıma gösterdiğimiz ilgi alakayı kitaplarımıza göstermeliyiz. Kitaplar ile aramızda görünmez bir bağ kurup, kendimizi sürekli yeni bilgiler öğrenmeye, gelişim içinde olmaya böylece başarıya ulaşmaya yönlendirmeliyiz.

Kitap ile ilgili kompozisyon yazımız ile ilgili olumlu, olumsuz fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.


Kitap Okumanın Önemi ile İlgili Kompozisyon Örneği 2

Konu: Kitap Okumanın Yararlarını Anlatan Bir Yazı

Kompozisyon Başlığı: Bilginin Anahtarı

Kitap okumak, yaşamı anlamak, hayatı yorumlamaktır. Kendimizi ve birlikte yaşadığımız çevreyi daha iyi bir şekilde anlayıp, yorumlamak ve içinde bulunduğumuz toplum ile daha düzeyli, sağlıklı bir iletişim kurmanın yolu okumaktan, kitapları yaşamımızın bir parçası yapmaktan geçer. Okuduğumuz her yeni bilgi bize yeni ufuklar katar. Genel kültür düzeyimizi yükseltir, kısaca insana değer katar.

Okuyan insan kendisini doğru şekilde ifade etmeyi ve dili düzgün şekilde kullanmayı öğrenir. Kelime dağarcığı yüksek olduğu için kendini kolay ve etkili bir şekilde ifade edebilir. Konuşma yaparken veya bir metin yazarken zorluk çekmez. Karşılaştığı olayları değişik açılardan yorumlayabilir.

Daha basit ifadeyle farklı pencerelerden değerlendirme yetileri gelişmiştir. Empati yetenekleri yüksektir. Kendilerini karşısındakinin yerine koyup, değerlendirme yapabilir. Yalnızca bir doğru olmadığını bilirler. Bir sorunu, kolay bir şekilde analiz edip, birden fazla doğru sonuç bulabilirler.

Kitap okuyan insanlar yüksek hayal gücüne sahip, soyut düşünce yapısı gelişmiş olduğu için çabuk düşünebilir, daha etkili eleştiriler yapabilir, yaratıcı çözümler bulabilir, daha çabuk kararlar alabilirler. Hayatları doğru bir şekilde tasarlayıp, sürekli kendilerini geliştirerek, başarılı bir yaşam sürebilirler. İnsanları yönlendirip çevresindeki bireylerin de okuyup öğrenmesine katkı sağlarlar. Bu sayede sosyal iletişimi güçlü, birbirini pozitif yönde etkileyen, karşılaştığı güçlüklere  karşı birlikte çözüm üretebilen mutlu huzurlu ve bilinçli toplumlar oluşur.

Kitap okumanın önemi ile ilgili kompozisyon yazımız hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından yapabilirsiniz.


Kitap Okumanın Önemi ve Faydaları

Kitap Okumanın Bilimsel 12 Faydası:

 1. Dil becerilerini geliştirir.
 2. İletişim becerileri arttırır.
 3. Öğrenme ve anlama Becerilerini geliştirir.
 4. Zihinsel becerileri arttırır.
 5. Sosyal becerileri geliştirir.
 6. Zihinsel Bağımsızlık Becerilerini geliştirir.
 7. Bireyin hızlı ve doğru okuyarak çabuk anlama ve kavrama becerisini yükseltir.
 8. Kitap sevgisi oluşur.
 9. Kelime hazinesi genişler.
 10. Güzel, duru ve doğru bir dil ile konuşma kabiliyeti kazanır.
 11. Bilgiyi kazanma yollarını öğrenmiş olur.
 12. Eleştirel düşünme / değerlendirme kabiliyeti kazanır.

Not: Yukarıdaki 12 maddenin detaylı açıklaması yazımızın devamında “kitap okumanın yararları” başlığı altında yapılmıştır.

Kitap okumanın önemi ve faydaları yazımız ve kitap ile ilgili kompozisyon yazımız hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.


Kitap Okumanın Önemi ve Faydaları ile İlgili Kompozisyon Örneği 3

Konu: Kitap Okumanın Önemi ile İlgili Kompozisyon

Kompozisyon Başlığı: Gelişimin Anahtarı

İnsan gözlemleyen, inceleyen, araştıran bir canlıdır. Gözlemleri sonucu ortaya çıkan düşüncelerini, fikirlerini sorgu süzgecinden geçirip, daha sonra geçmiş tecrübeleri ve edindiği bilgiler ile yoğurup sürekli kendini yeniler ve geliştirir. İhtiyaçlarını karşılamak için, hayatı süresince öğrenmeye devam eder. Bireyin ömür boyu öğrenimini, gelişimini devam ettirip, ilerletebilmesi için sürekli bir şekilde okuması en önemli etkendir.

Bir bebek hayata gözleri açtığında, önce etrafındaki bireylerden işiterek kelimeleri öğrenir. Daha sonra sürekli kendini geliştirir, çevresindeki bireyler ile ilişki kurmaya başlar. Okuyacak çağa ulaştığında ise öğrendiği kelimeler ve bilgiler etrafındaki bireylerden farklılaşır, daha ileri taşınır. Okuyup, araştırarak bilgi dağarcığını sürekli arttırır. Birey ne kadar fazla okuyup, araştırırsa, sahip olduğu bilgi seviyesi aynı şekilde artar.

Böylece birey, bilgi birikimi sayesinde özgürlük kazanır. Sahip olduğu bilgi birikimi sayesinde kimseye bağımlı olmak zorunda değildir. İstediği zaman istediği bilgiye okuyarak ulaşabilir, kendi gelişimini sağlayabilir. Okumak, sürekli şekilde kendini geliştirebilmenin, gelişim başarının ve bunlarda doğal bir sonuç olarak mutlu bir birey olmanın anahtarıdır.

Kitap okumak bireyin yalnızca kendi bilgi becerilerini gelişimi için değil, ayrıca içinde bulunduğu toplumu doğru bir şekilde anlayıp sosyal çevreye uyum sağlamasını sağlar. Toplulukların, bağımsız bir düşünce yapısına sahip olması, olaylara eleştirisel bir bakış açısıyla bakması ve çok yönlü açılardan düşünüp bakabilen kişilerden oluşması için, okuma becerisi kazanmış kişilere ihtiyacı vardır. Okuyarak yetişmiş ve gelişmiş bir topluluk  güçlü bireylerden oluşmuş ve başarı hedefine ulaşmış olacaktır.

Kitap Okumanın Faydaları ile İlgili Kompozisyon Yazımızda düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşarak, yazımızı geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

tap-okumanın-önemi-ve-faydalarıKitap Okumanın Önemi

Okuma eylemi ile birey kendini, yaşadığı dünyayı, gördüğü, görmediği, hissettiği birçok şeyi anlamlandırma yetisine erişmiş olabilmektedir. Kendisini ve kendisi dışındaki her şeyi anlamlandırmak insan için vazgeçilmez bir beceridir. Bu sayede birey var olma nedeninin farkına vararak hayata dair olumlu adımlar atabilir.

Okuma, bilgiye ulaşmayı, var olan bilgileri geliştirmeyi ve güncel hale getirmeyi sağlayan en önemli becerilerden birisidir. Bireyin hem okul hayatında hem de iş hayatında başarılı olabilmesi ve ideal meslek edinebilmesinde önemli rol oynamaktadır

Kitap okumanın önemini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Günlük birçok aktivitede okuma becerisi aktif olarak kullanılmaktadır. Okuma becerisi yeterince gelişmemiş olan bireyler günlük hayatta karşılaştıkları yazıları, levhaları ve metinleri okumakta ve anlamakta zorlanmaktadır.
 •  İyi bir meslek edinmede okuma yetisi büyük önem taşımaktadır. Yapılan mesleklerin çoğunluğunda okuma yapılması nedeniyle okuma becerisi yetersiz olan birey iş hayatında zorluklarla karşılaşmaktadır.
 •  Okuma; iletişim ve dil becerisini geliştirdiği gibi beynin işlevlerini de geliştirir. Kaslardan oluşan beynimiz, okuma ile pratikler yapmakta ve gelişmektedir.
 • Okuma yapan birey, yeni şeyler keşfetmektedir. Keşfettiği yeni şeyler sayesinde de hayatının her alanında kendisini geliştirmekte ve öğrendiği yeni
  bilgileri kullanabilmektedir.
 • Okuma, bireye sınırsız olanaklar sunar. Okumanın bu sınırsız yönü bireyin hayal gücünü geliştirerek ona yeni kapılar açmaktadır.
 • Okuma becerisi gelişmiş bireyler kendisini rahatlıkla ifade edebilmekte ve kendi öz benliklerini geliştirmektedirler. Okuma becerisi gelişmemiş bireyler ise kendilerini doğru ifade edemedikleri için karamsarlığa kapılmakta ve kendilerini toplumdan soyutlanmış hissetmektedirler.
 • Okuma becerisi kelime dağarcığını geliştirdiğinden bireyin telaffuz becerisini de geliştirmektedir. Birey, bu sayede kelimeleri farklı cümlelerde ve farklı anlamlarda kullanabilmektedir.

Sonuç olarak konuşulan ve yazılan kelimeler bireylerin hayatını şekillendirmekte, geleceğe yön vermektedir. Okuma, geleceğe yön veren bir eylem olduğu için önem arz etmektedir.
Aktif bir şekilde gerçekleştirilen okuma eylemi, bireylerde çağdaş uygarlık değerlerinin oluşumunda ve yayılmasında etkili bir araçtır. Okumanın önemini bir başka deyişle şu şekilde anlatılmaktadır: Bilgi edinme yollarından olan okuma; öğrenmenin maliyetini düşürmenin yanı sıra bireyin davranışlarına yön vererek başkalarıyla iletişim kurmasını kolaylaştırır. Bireyin hayata ve olaylara karşı olan bakış açısını değiştirerek iç dünyasını zengin hale getirir.

Kitap Okumanın Önemi Nedir yazımız hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.


Kitap Okumanın Faydaları

Kitap okuma sadece anlama becerisi değil aynı zamanda bireyin kendisini ifade edebilmesine yardımcı olacak bir beceridir. Nasıl ki bildiğimiz kelimeler kadar konuşabiliyorsak okuma ile de öğrendiklerimiz kadar yaşamış olacağız. İletişim sürecinin en önemli unsurlarından olan anlama ve ifade etme becerileri okuma sayesinde daha da artmış olacaktır.

İnsanoğlu sürekli kendini yenileyebilme potansiyeline sahip bir varlıktır. Yaşanan dünyada kişinin kendini yenilemesi, yaşanan çağa ayak uydurabilmesi çok önemlidir. Okuma ile insan hem bireysel olarak kendisine fayda sağlayabilir hem de yaşadığı topluma olumlu katkılar sunabilir.

Bireysel anlamda okuma ile insan zihinsel, duygusal ve sosyal bakımdan önemli gelişimler sağlar. Birey okuma ile yaşam boyu elde ettiği becerileri, bilgileri artırıp kendisini geliştirme imkanı elde eder. Okuduklarını anlayan, yorumlayan ve eleştirebilen birey hayata farklı pencerelerden bakabilme yetisini kazanmış olur. Okuma ile insan iletişim sürecinde de kendisini geliştirebilir.

Kitap okuyarak insan kelime dağarcığını artırır, hayal kurma becerisini geliştirir, yaşanılan ya da yaşanılması muhtemel olanları kavrar, zevk ve estetik duygusunu geliştirir, düzgün ve güzel konuşma becerisine sahip olur. Kitap okumanın bireysel manada kişiye kazandıracakları saymakla bitmeyecek çoğunluktadır.

Sosyal bir varlık olan insan okuma ile yaşadığı toplumu anlayarak toplumun beklentileri ile kendi hedefleri doğrultusunda orta noktayı bulmaya çalışır. Belirli kurallar çerçevesinde yaşayan insan topluluklarının bu kurallarla uyabilmesi eğitim ve öğretimle gerçekleşmektedir.

Okuma eylemi bireyin toplumsallaşmasında önemli yeri olan bir unsurdur. Yapılan araştırmalarda gelişmiş toplumların okuma oranlarının az gelişmiş ve gelişmemiş toplumlara oranla daha yüksek olduğu görülmektedir.

Kitap Okumanın Faydaları Nedir ve kitap okumanın önemi ile ilgili kompozisyon yazımız hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.


Kitap Okumanın Yararları

Kitap okumanın yararlarını maddeler halinde açıklayalım.

Kitap Okumanın 17 Yararı

 1. Dil Becerileri: Okumanın amacı, yazılı dil becerileriyle sözlü dil becerilerini bütünleştirerek geliştirmektir.
 2.  İletişim Becerileri: Birey, çevresinde var olan yazılı materyalleri anlamak ve çevresiyle etkili bir iletişim kurabilmek için okuma etkinliğine önem vermelidir.
 3. Öğrenme ve Anlama Becerileri: Birey; çevresini, geçmişini ve dünyayı okuma eylemi sayesinde anlar ve öğrenir.
 4. Zihinsel Beceriler: Birey; Okuma yoluyla üst düzey zihinsel becerilerini gerçekleştirir.
 5. Sosyal Beceriler: Birey; ait olduğu sosyal ve kültürel çevrenin değerlerini okuyarak öğrenir ve bu değerlere anlam yükler.
 6. Zihinsel Bağımsızlık Becerileri: Okuma, dil ve sosyal becerileri geliştirmenin yanı sıra okuyucunun hayal gücünü de geliştirir.
 7. Bireyin hızlı ve doğru okuyarak çabuk anlama ve kavrama becerisini elde etmesi.
 8. Kitap sevgisi kazanarak bireyin boş zamanlarında okumayı keyifli bir hale getirmesi.
 9.  Bireyin kendi zevkine ve düzeyine uygun kitapları seçebilme kabiliyeti kazanabilmesi.
 10. Okuma etkinliği sayesinde sözcükleri tanıyarak kelime hazinesine yeni kavramlar ekleyebilmesi.
 11. Bilgiyi kazanmak için kitap okumanın önemli faaliyetlerden biri olduğunu kavraması.
 12. Güzel, duru ve doğru bir dil ile yazılmış metinleri okuyarak anlatım yeteneğini arttırmak, okumayı zevkli bir alışkanlık haline getirerek anlatım gücünü geliştirmek. Okumanın amacı, kelime şekillerini kavrayarak yazılı metnin anlamını çözümlemektir.
 13. Anlamak Kabiliyetini Kazanabilmek İçin Okuma Becerisi Kazanabilme: Okuyucu, yazılı bir materyalde alt başlık ve özet cümlelerden faydalanarak ana fikri bulur ve ana fikrin açıklamasını sağlayacak bir bakış açısı geliştirir.
 14. Eleştirel Düşünme / Değerlendirme Kabiliyetini Kazanabilme: Okuyucu, yazılı materyaldeki olaylar arasındaki neden- sonuç ilişkisini kavrayarak fikirlerin tahlilini yapar.
 15. Uygulama Kabiliyetini İlerletebilme: Okur, okuduğu materyallerden öğrendiği yeni bilgileri, kendisinde önceden var olan bilgilerle ilişkilendirerek gündelik yaşantısında kullanır.
 16. Okuma Becerisini Zevkli Bir Eylem Haline Getirebilme: Bireyin yaşamını ve bakış açısını zenginleştiren okuma, keyif veren bir alışkanlık haline getirildiğinde bireyleri bilgisizlikten kurtarır.
 17. Sözcük Hazinesini Geliştirebilme: Yaşam boyu öğrenen bireyin okuma eylemi arttıkça kelime hazinesi de gelişmektedir.

Kitap Okumanın Faydaları yazımız hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.


Kitapla ilgili kompozisyon, Kitap sevgisi ile ilgili kompozisyon Kitap ile ilgili yazılarımız hakkında olumlu, olumsuz fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar:

 • Vildan Ceylan KÖSEM, ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA TUTUMLARI İLE ELEŞTİREL OKUMA ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
 • Mehmet GÜL, ORTAOKUL 6-7-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA AMAÇ VE STRATEJİLERİ

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*