Ne Ekersen Onu Biçersin Kompozisyon

ne-ekersen-onu-biçersin-kompozisyon

Ne Ekersen Onu Biçersin Kompozisyon

Ne ekersen onu biçersin kompozisyon başlığında diğer atasözlerinde olduğu gibi geçmişten günümüze, tecrübelerden faydalanılarak aktarılan toplum tarafından kabul edilmiş düşünceleri iki yazı ele alarak açıklayacağız.

Konu: ”Ne Ekersen Onu Biçersin İle İlgili Kompozisyon” 


Ne Ekersen Onu Biçersin Kompozisyon Örneği 1

Kompozisyon Başlığı: İyilik Yap İyilik Bul

Hayatımız boyunca yüzlerce insan ile tanışıp, etkileşime gireriz. Bu insanların bazıları üzerinde büyük, bazıları üzerinde ise küçük izler bırakırız. Aynı şekilde çevremizdeki bireyler de bizim üzerimizde izler bırakır. Çevremizdeki insanlar üzerindeki yaklaşımlarımız,onlarında bize karşı davranışlarını olumlu veya olumsuz etkiler.

Çevremizden saygı görmek,iyi ilişkiler içinde olmak istiyorsak önce biz çevremize saygı duyup, iyi ilişkiler kurmaya çalışmalıyız. Çünkü iyilik ve kötülük bulaşıcıdır. İnsandan insana aktarılır.Hem iyilik hem de kötülük toplumda hızlı bir şekilde yayılır. Kimse tamamen kötü veya tamamen iyi değildir. Davranışlarımız ile insanların iyi özelliklerini ön plana çıkarmamız onların yapıcı taraflarını sergilemelerini sağlamalıyız.

Örneğin, iyi olan derslerimizde sınıf arkadaşlarımız ile bildiklerimizi paylaşıp onlara yardımcı olur isek, onlarında bize yardıma ihtiyacımız olan derslerde destek olduğunu görürüz. Tam tersi şekilde çevremizdeki kişilerin ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında olmaz, onlara ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmaz isek yardıma ihtiyacımız olduğu anda çevremizde yardım etmek isteyen kimsenin olmadığını görürüz.

Örneklerden de anlaşılacağı gibi çevremizin bize karşı davranış tarzı aslında bizim onlara karşı nasıl davrandığımızı yansıtır. İlişkilerimizde pozitif etki yaratıp, onlar ile güzel ilişkiler kurar isek, onlarında bize olumlu bir yaklaşım sergilediğini görürüz. Tam tersini yapar diğer bireyler ile kötü ilişkiler kurar, olumsuz davranışlarda bulunursak aynı şekilde çevremizin bize negatif şekilde yaklaştığını görürüz.

Sonuç olarak, insanlar ile ilişkilerimizde davranışlarımızın çok önemli bir nokta olduğunu her zaman anımsamamız gerekiyor. Kendimize karşı ne şekilde davranış sergilenmesini arzuluyorsak, bizde çevremize aynı şekilde davranmalıyız. Basit şekilde anlatmak gerekirse; karşısındaki insanlara iyilik ile yaklaşan karşılığında iyilik görür, çevresine kötülük ile yaklaşan karşılığında kötülük görür.


Ne Ekersen Onu Biçersin Kompozisyon Örneği 2

Konu: Ne ekersen onu biçersin atasözü ile ilgili kompozisyon

Kompozisyon Başlığı: İyiliğin Kaynağı

Yaşantımız boyunca mutlu, huzurlu ve başarılı olmayı amaçlarız. Başarılı olmak amacıyla çalışırken, birbirimiz ile bazen ortak çalışır bazen de rakip oluruz. Çevremizdeki insanların mutluluğuna başarısına destekte olabiliriz, tam tersi şekilde mutsuzluğuna ve başarısızlığına sebepte olabiliriz. Tüm bunları, çevremiz ile ilişkilerimizde takındığımız tavır ve davranışlar belirler.

İnsanların bize karşı nasıl davranmasını istersek bizde insanlara aynı şekilde davranmalıyız. Çünkü insanlar onlara yapılan iyi ve kötü davranışları karşılıksız bırakmazlar, aynı şekilde karşılık verirler. İnsanlar kendilerine yapılan güzel veya çirkin hareketleri unutmazlar, bu hareketlerin karşılığını verebilmek için uygun zaman ve ortam oluşmasını beklerler.

Çocuklarına karşı ilgisiz davranan, onları sevgi ve saygı ile büyütmeyen, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamayan kısacası çocuklarının ruhsal ve psikolojik gelişmesini sağlamayan anne ve babalar, çocukları büyüyüp kendileri yaşlandıkları zaman çocuklarına vermedikleri ilgiyi kendileri beklerler. Ancak istedikleri sevgi ve saygıyı hiç bir zaman göremezler. Çünkü sevgi, saygı, hoşgörü kavramlarını çocuklarına öğretmemişlerdir.

İnsanoğlu teknolojinin gelişmesi ve nüfusun hızlı şekilde artmasıyla, doğaya olan saygısını yitirmiş. Ağaçları kesip ormanları ve yeşillikleri yok etmiş, hayvan neslinin tükenme noktasına gelmesine sebep olmuştur. Dereleri, gölleri ve denizleri atıklarıyla ve havayı zehirli gazlar ile kirletmiştir. Sonuçta doğa kendine yapılan kötülüğü karşılıksız bırakmamış, küresel ısınma başlamış, iklimler değişmiş, iklim değişikliğinden dolayı doğal afetler artmıştır. Doğa kendisine yapılan kötülüğün intikamı insan oğlundan almaya başlamıştır.

Bir birey çevresine ne şekilde davranırsa o şekilde karşılık alır. Dünyamızdaki iyilik ve güzellikleri biz yaratalım. Daha güzel daha yaşanabilir bir dünya için iyilik yapalım, herkesi mutlu edelim, bizden sonraki nesillere güzel bir dünya bırakalım.


Ne ekersen onu biçersin kompozisyon  hakkındaki olumlu ve olumsuz fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilir, ne ekersen onu biçersin ile ilgili kompozisyon yazısının gelişimine yardımcı olabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*